PIV HUVLUV

Commissaris PIV

 

 

Kinderen hebben rechten !  Er is in Vlaanderen een kinderrechtencommissaris die er op toe ziet dat de rechten van de jongsten in onze samenleving worden gerespecteerd. Goeie zaak !

 

Maar... Rechten brengen plichten mee. Zijn kinderen bereid om niet alleen hun rechten op te eisen, maar ook hun plichten te vervullen ? Willen ze behandeld worden als volwaardige personen ? Kunnen ze dan ook om met kritiek ?

 

Met de Rechten van het Kind als losse insteek, gaat Piv als commissaris op zoek naar de kleine kantjes, de onhebbelijkheden en de irritante trekjes van kinderen en hij confronteert hen met hun eigen gedrag en hoe volwassenen dat ervaren. Herkennen ze zichzelf in de komische schets die commissaris Piv maakt ?

 

Of is hij te streng en gaan ze in de tegenaanval ? Dat kan, want Piv wil als stand-up comedian interactie met zijn jong publiek. Woord en wederwoord ! Maar het laatste woord is natuurlijk voor... commissaris Piv. Kunnen kinderen tegen een duw ? Het zal nodig zijn. Commissaris Piv is geen voorstelling voor doetjes en dutsen.

 

Piv probeert in deze voorstelling het begrip stand-up comedy zo puur mogelijk bij kinderen te introduceren. Natuurlijk is hij ook de rasverteller die vanuit zijn ervaringen in onderwijs en jeugdwerk perfect weet hoe kinderen zijn en hoe ze zich gedragen.

 

SPEELPERIODE: gehele seizoen

SPEELDUUR: 60 minuten

DOELGROEP: 8-14 jaar en familie

MAXIMUM TOESCHOUWERS: 250

  

 

De allereerste keer 

 

NIEUWSTE JEUGDTHEATERVOORSTELLING VAN PIV HUVLUV !  

 

 

Al eens een olifantenkalfje gezien dat voor het eerst op eigen poten probeert te staan onder het wakende oog van zijn of haar mama ? Of een vogel die vliegles krijgt van de moeder ?  Kinderen willen vroeg of laat ook stappen zetten naar zelfstandigheid, onder het motto:  “Ik wil het zélf doen !”  Elke nieuwe stap start met durf, moed en lef, maar ook met onzekerheid, spanning en sensatie. Ouders volgen alles met interesse en aanmoedigingen, maar niet zelden ook met argwaan, onrust en bezorgdheid. Als alles achter de rug is, voelt iedereen bevrijding, opluchting, soms zelfs euforie. Het levert stof op voor heroïsche verhalen aan feesttafels. 

 

In ‘De allereerste keer’ (Piv’s 4de jeugdtheaterproductie) beleef je Piv’s groei naar zelfstandigheid: de mislukkingen, de onverwachte wendingen, de gênante situaties, de overwinningen, de trauma’s,… Ze passeren allemaal de revue en wekken óf herkenning  óf verlangen op, naar die eigen allereerste keer: de eerste keer een nieuwjaarsbrief schrijven, met de hond op stap, boodschappen doen, alleen thuis blijven, de eerste spreekbeurt, eerste zoen enz.

 

Kortom:

 

Heroïsche én hilarische verhalen!

Spanning en sensatie ! 

 

Alweer een unieke en grappige voorstelling voor

zelfstandige kinderen en hun ouders of leerkrachten

 

Piv introduceert in zijn voorstellingen het begrip stand-up comedy zo puur mogelijk bij kinderen. Natuurlijk is hij ook de rasverteller die vanuit zijn ervaringen in onderwijs en jeugdwerk perfect weet hoe kinderen zijn en hoe ze zich gedragen.  

 

 

SPEELPERIODE: vanaf november 2019

SPEELDUUR: 60 à 70 minuten

DOELGROEP: 8-12 jaar en familie

MAXIMUM TOESCHOUWERS: 250

 

 

A la Française

Klik hier voor ons Franstalig Aanbod