The Daparro Brothers

The Daparro Brothers

Het theatraal circus van THE DAPARRO BROTHERS verenigt vele handelsmerken in één optreden: 

-ze brengen in snel tempo een veelheid van circusdisciplines (clownerie, jonglerie, acrobatie, monocyclisme, mime, magie, balanskunst,...); 

-hun shows krijgen een onevenaarbare meerwaarde door het interactief karakter dat ze kenmerkt en de originaliteit die ze uitstralen.

Zij genoten hun opleiding aan de Circusacademie te Gent o.l.v. Roger Novaro, volgden les bij Gibudalin van het Circus van Moskou en vervolmaakten zich bij het trio Czaszar (Hongaarse topjongleurs en schleuderbrett-artiesten).

The Daparro Brothers leunt sterk aan bij het conceptuele van Circus Ronaldo, maar brengt inhoudelijk een volledig andere show. Dit komediantengezelschap roept het aloude circus in herinnering, zoals het maar al te vaak beschreven werd in menig kinderboek...

Hun show kan zowel binnen als buiten worden gespeeld en is geschikt voor jong en oud.

Hun show‘Schampavie’ brengt het verhaal van rondreizende grappenmakers die van dorp tot dorp reisden in hun wankele woonkarren, hun zeil spanden en een voorstelling brachten.... Ludiek en onderhoudend, erg interactief…en op muziek.

Of u kan ook kiezen voor het programma 'Patrice Daparro featuring Peter Melenzias' die twee leuke acts brengt (o.m. als fakir). Peter is vast verbonden aan het internationale circus Bavaria.